Zebrain_logo_white-1
whitepaper_mockup_header_medtech (1)-2
Techarena_dekal_web_white

Ladda hem rapporten gratis

Screenshot 2022-05-24 at 13.14.49
whitepaper_medtech_mockup

Om Zebrains rapport

Medtech och läkemedelsbranschen har genomgått en övergripande förändring med nya regelverk, framsteg och digitaliseringen, vilket påverkar förutsättningar för hela industrin och dess medarbetare. Sedan pandemins början upplever många att de har haft stora problem med leveranskedjor och kompetensbrist samt direkta och indirekta kostnader för ökad personalomsättning, skadlig stress och sjukskrivningar.

Att se över medarbetarutveckling, social hållbarhet och inkludera strategier för arbetsgivarvarumärket och god psykisk hälsa på arbetsplatsen blir allt viktigare. 

I denna studie har vi tittat närmare på Medtech och läkemedelsbranschen: vilka de vanligast framträdande beteendedragen är, insikter kring arbetsmiljö, hälsa och stress. Att förstå drivkrafter och mående är viktiga nycklar för att kunna förebygga stress men också för att behålla, utveckla och rekrytera talang.

Fyll i formuläret för att ladda ner rapporten.

Vill du veta mer om Zebrain?
Boka ett möte med en av våra experter

Boka möte
anna_2

Anna Bloth Karling - VD

Anna är grundare till techbolagen Zebrain och Hubbster och har lång erfarenhet av att strategiskt och praktiskt jobba med engagemang och ledarskap. Ett av Annas expertområden är medarbetarutveckling och strategi för medarbetardriven förändring. Detta eftersom hon vet att engagerade och välmående medarbetare utgör grunden för hållbara, friska och framgångsrika företag. 

Läs mer på Linkedin

martin_2

Martin Bellander - Head of Zebrain Labs

Martin är ansvarig för att utveckla det psykologiska innehållet i Zebrains plattform samt följer upp och analyserar data kring användarnas utveckling. Martin är Leg. psykolog med flera års erfarenhet av kliniskt arbete och har därutöver bedrivit forskning inom kognitiv neurovetenskap och avlagt en doktorsexamen.

Läs mer på Linkedin