Zebrain_logo_white-1
whitepaper_mockup_header_konsult
Techarena_dekal_web_white

Ladda hem rapporten gratis

Screenshot 2022-05-24 at 13.14.49
whitepaper_konsult_mockup

Om Zebrains rapport

Just nu befinner vi oss i en orolig värld som lett till en osäker marknad, vilket ökar risken för försämrad psykisk hälsa. Direkta och indirekta kostnader för ökad personalomsättning, skadlig stress och sjukskrivningar är ett återkommande problem, inte minst inom konsultorganisationer.

De senaste åren av pandemi har på många sätt ritat om hur vi arbetar och påverkat tillväxtkurvan för många bolag. Men det utgör samtidigt en möjlighet för framåtlutande aktörer att stärka sin position.

Att se över medarbetarutveckling, social hållbarhet och inkludera strategier för arbetsgivarvarumärket och god psykisk hälsa på arbetsplatsen blir allt viktigare. Tillväxt och lönsamhet avgörs av förmågan att kunna rekrytera och behålla duktiga konsulter.

I denna studie har vi tittat närmare på konsultbranschen: vilka de vanligast framträdande beteendedragen är, insikter kring arbetsmiljö, hälsa och stress. Att förstå drivkrafter och mående är viktiga nycklar för att kunna förebygga stress men också för att behålla, utveckla och rekrytera talang

Fyll i formuläret för att ladda ner rapporten.

Vill du veta mer om Zebrain?
Boka ett möte med en av våra experter

Boka möte
anna_2

Anna Bloth Karling - VD

Anna är grundare till techbolagen Zebrain och Hubbster och har lång erfarenhet av att strategiskt och praktiskt jobba med engagemang och ledarskap. Ett av Annas expertområden är medarbetarutveckling och strategi för medarbetardriven förändring. Detta eftersom hon vet att engagerade och välmående medarbetare utgör grunden för hållbara, friska och framgångsrika företag. 

Läs mer på Linkedin

martin_2

Martin Bellander - Head of Zebrain Labs

Martin är ansvarig för att utveckla det psykologiska innehållet i Zebrains plattform samt följer upp och analyserar data kring användarnas utveckling. Martin är Leg. psykolog med flera års erfarenhet av kliniskt arbete och har därutöver bedrivit forskning inom kognitiv neurovetenskap och avlagt en doktorsexamen.

Läs mer på Linkedin