Zebrain_logo_white-2

 

Webinar: Det här behöver du veta om S:et i ESG! 

Webinar

Medarbetarutveckling och samhällsansvar - det här behöver du veta om S:et i ESG!

Screenshot 2022-05-24 at 13.14.49

Social hållbarhet ur två perspektiv; medarbetare och samhälle

Under en händelserik lunchtimme guidar Anna Bloth Karling, VD och medgrundare på Zebrain och Tove Lindahl Greve, VD och medgrundare av Ansvaret dig igenom vad du behöver veta om S:et i ESG.

Vad innebär social hållbarhet och hur kan ni som organisation leverera på detta? Och samtidigt lösa strategiska affärsutmaningar genom att ta ansvar för medarbetare och samhälle. Vi visar hur ni kan arbeta datadrivet och fokusera på effekt för att få mätbara resultat till uppföljning och hållbarhetsredovning.

I slutet av webinariet hoppas vi att ni har fått med er:
- Ökad förståelse för S:et i ESG
- Hur leverans på S:et kan stärka verksamhet och affär
- Konkreta tips för arbetet med S.et i ESG

Vill du veta mer om "S:et" i ESG och den nya hållbarhetsrapporteringen? 

Klicka här
Stresscoaching

Anna Bloth Karling - VD Zebrain

Anna är grundare till techbolagen Zebrain och Hubbster och har lång erfarenhet av att strategiskt och praktiskt jobba med engagemang och ledarskap. Ett av Annas expertområden är medarbetarutveckling och strategi för medarbetardriven förändring. Detta eftersom hon vet att engagerade och välmående medarbetare utgör grunden för hållbara, friska och framgångsrika företag.

Läs mer på Linkedin

Screenshot 2022-11-15 at 14.03.00

Tove Lindahl Greve - VD Ansvaret

Tove Lindahl Greve har tidigare haft ledande roller inom ideella organisationer med fokus på bland annat folkhälsofrågor och barn och ungas rättigheter. Hon har omfattande erfarenhet av att analysera behov och förutsättningar för att optimera det samhällsansvar som företag tar. 

Läs mer på Linkedin

Ansvaret.se