Zebrain_logo_white-1
whitepaper_mockup_generell
Techarena_dekal_web_white

Ladda hem rapporten gratis

Screenshot 2022-05-24 at 13.14.49
whitepaper_generell_mockup

Ny rapport

I vår senaste rapport har svenska medarbetares arbetsmiljö, hälsa och stress kartlagts. Rapporten visar på att medarbetare uppvisar flera tecken på stressymptom, där både sömn och koncentrationsförmågan påverkas. Att se över medarbetarutveckling, social hållbarhet och inkludera strategier för arbetsgivarvarumärket och god psykisk hälsa på arbetsplatsen blir allt viktigare.

Det utgör samtidigt en möjlighet för framåtlutande aktörer att stärka sin position på marknaden då tillväxt och lönsamhet avgörs av förmågan att kunna utveckla och behålla sina medarbetare. I denna studie har vi analyserat 100 slumpmässigt utvalda medarbetare som använder Zebrains coachingprogram.

Vi har tittat närmare på generella beteendedrag samt frågor som rör arbetsmiljö, hälsa och stress. Att förstå drivkrafter och mående är viktiga nycklar för att kunna förebygga stress, öka skyddsfaktorer men också för att behålla, utveckla och rekrytera talang.

Fyll i formuläret för att ladda ner rapporten.

Vill du veta mer om Zebrain?
Boka ett möte med en av våra experter

Boka möte
anna_2

Anna Bloth Karling - VD

Anna är grundare till techbolagen Zebrain och Hubbster och har lång erfarenhet av att strategiskt och praktiskt jobba med engagemang och ledarskap. Ett av Annas expertområden är medarbetarutveckling och strategi för medarbetardriven förändring. Detta eftersom hon vet att engagerade och välmående medarbetare utgör grunden för hållbara, friska och framgångsrika företag. 

Läs mer på Linkedin

martin_2

Martin Bellander - Head of Zebrain Labs

Martin är ansvarig för att utveckla det psykologiska innehållet i Zebrains plattform samt följer upp och analyserar data kring användarnas utveckling. Martin är Leg. psykolog med flera års erfarenhet av kliniskt arbete och har därutöver bedrivit forskning inom kognitiv neurovetenskap och avlagt en doktorsexamen.

Läs mer på Linkedin